Make your own free website on Tripod.com
Marketing Plan

  RANCANGAN PEMASARAN LUXOR NETWORK (MARKETING PLAN)

Read more (PDF Size: 588KB)

 

1)TEKNIK BERKESAN UNTUK BERJAYA DALAM PERNIAGAAN
MULTI-LEVEL MARKETING-      <-Sila Klik

2) MLM PERNIAGAAN FRANCAIS MANUSIA     <-Sila Klik

Kejayaan Perniagaan MLM adalah kepada kekukuhan keseluruhan seperti berikut

Latar  belakang syarikat yang kukuh

Falsafah pengurusan yang murni

Barangan yang  berkualiti pada harga yang berpatutan

Pelan  Pemasaran yang adil dan menguntungkan

Sokongan latihan dan aktiviti yang sistematik

Sistem perniagaan

Namun  demikian, tanpa sekumpulan pengedar yang berkualiti dan bersemangat,  setiakawan serta berkomitmen, adalah mustahil untuk sebuah  perusahaan MLM merialisasikan matlamatnya.

Pelan  pemasaran merupakan nadi kepada sesebuah perusahaan MLM. Satu pelan pemasaran yang baik mesti memberi ganjaran, berdasarkan sumbangan dan pencapaian seseorang pengedar, memberi jaminan jangka masa  panjang kepada seorang pengedar yang berjaya serta memberikan beliau  menikmati keuntungan yang lumayan, kebahagian dan kebebasan yang sebenarnya.

Oleh yang  demikian, pelan pemasaran yang baik harus mempunyai ciri-ciri seperti berikut :

a) Jumlah  bayaran bonus yang menarik

b) Bayaran sepenuhnya

c) Tanpa konflik antara penaja dan pengedar

d) Tekanan rendah

e) Struktur  pengagihan bonus yang menguntungkan

f) Jaminan jangka panjang

g) Praktikal dan boleh dicapai

h) Boleh diwarisi

 

Lihatlah kekuatan Pelan Pemasaran Luxor Network

1. Untung  Runcit

2. Bonus Prestasi

Untuk  menikmati bonus prestasi, seorang pengedar mesti mencapai penjualan peribadi (PS) min 50 BV.

Untuk layak  mencapai posisi Pengurus, seorang pengedar harus memiliki penjualan peribadi (PS)  min 200 BV dan penjualan kumpulan peribadi (PGS) 1000 BV pada bulan tersebut, serta akumulatif BV kumpulan min 6000  BV.

Bila seorang pengedar memiliki 2 jalur dlm kumpulannya yang berjaya mencapai  posisi Pengurus pada bulan yang sama. Maka tidak perlu memiliki  penjualan kumpulan peribadi (PGS) 1000 BV.

Seorang  pengedar yang mencapai penjualan kumpulan peribadi (PGS) 4000 BV dan  jualan peribadi (PS) 200 BV dalam satu bulan, maka ia layak mencapai posisi pengurus

AKumulatif                             Bonus

50 - 499                                     3%

500 - 1499                                 6%

1500 - 2999                              9%

3000 - 5999                            12%

Pengurus (>6000)                  15%

 

3. Bonus Pencapaian

Pengedar yang  mencapai penjualan peribadi (PS) sebanyak 500 BV dan 1000 BV atau yang lebih tinggi masing - masing dapat menikmati 4% dari jumlah  jualan syarikat (akan dibahagi secar purata antara pengedar yang layak.

 

Penjualan  Peribadi                          Jumlah BV Perusahaan

500 BV                                                           4%

1000 BV                                                          4%

 

4. Bonus Pencapaian Penjualan Kumpulan Peribadi  (PGS)

Pengurus yang  mencapai penjualan peribadi (PS) sebanyak 2000 BV , 3500 BV dan 5000    masing-masing dapat menikmati 4% dari jumlah jualan syarikat (akan dibahagi secara purata antara pengedar yang layak)

Penjualan  Kumpulan Peribadi                     Jumlah BV Perusahaan

                   2000 BV                                                      4%

                     3500 BV                                                     4%

                     5000 BV                                                     4%

5. Bonus Pencapaian Jumlah Penjualan Kumpulan Peribadi (TPGS)

Pengurus yang  mencapai jumlah penjualan kumpulan peribadi  (TPGS ) sebanyak 3500 BV dan 5000 BV masing-masing dapat menikmati 4% dari jumlah  jualan syarikat (akan dibahagi secara purata antara pengedar yang layak)

Jumlah Penjualan Kumpulan Peribadi (TPGS)                                 Jumlah BV Perusahaan

                               3500 BV                                                                                  4%

                               5000 BV                                                                                  4%

6. Bonus Kepimpinan44%

a) Kelayakan   Posisi Pengurus  bergantung pada jumlah jalur Pengurus yang aktif pada bulan tersebut.

b) Definasi  jalur pengurus yang aktif adalah pengurus yang mempunyai jumlah jualan kumpulan (PGS) min 5000 BV (tidak terbatas pada peringkat)

c) Setiap  pengurus yang layak dari posisi Sapphire hingga Super Crown hanya dapat menikmati Bonus Pengurus Sapphire pada peringkat pertama.

d) Bonus yang  dapat dinikmati oleh seorang Pengurus adalah bergantung pada  posisinya. Contohnya Pengurus Sapphire hanya daoat menikmati bonus  Pengurus Sapphire, sedangkan Pengurus Super Crown dapat menikmati bonus Pengurus Sapphire hingga bonus Pengurus Super Crown.

 

7. Bonus Pengurus Pearl 4%

Untuk  dinikmati oleh pengedar yang mencapai posisi Pengurus Pearl dan keatas sahaja. Komisen ini akan dihitung dari peringkat kedua sehingga ke peringkat pertama dari pengedar yang mencapai posisi Pengurus Pearl atau posisi yang lebih tinggi.

8. Bonus Pencambahan Pengurus Pearl

Untuk  dinikmati oleh pengedar yang mencapai posisi Pengurus Peal dan  keatas serta telah berjaya membantu pengedar dalam kumpulannya untuk  mencapai posisi Pengurus Pearl atau posisi yang lebih tinggi.

9. Dana  Perlancungan

Posisi                       Saphire  Ruby  Pearl  Emerald  Diamond  Crown  Super Crown

Alokasi                          1            2         3            4                5               7               10

Alokasi                          0            0         3            4                5               7               10

Untuk  dinikmati oleh pengedar yang mencapai posisi Pengurus Sapphire ke atas serta posisi Pengurus Pearl ke atas. Setiap kategori yang layak akan menikmati 2% dari jumlah jualan syarikat (dibahagikan menurut nisbah diatas) Destinasi perlancongan akan ditetapkan pada setiap  awal tahun.

10.  Komisen Stokis 10%

Read more (PDF Size: 588KB)

1)TEKNIK BERKESAN UNTUK BERJAYA DALAM PERNIAGAAN
MULTI-LEVEL MARKETING-      <-Sila Klik

2) MLM PERNIAGAAN FRANCAIS MANUSIA     <-Sila Klik

[Home] [About Us] [Catalog] [Marketing Plan] [News] [Testimoni] [Pencegahan Penyakit] [Impian] [Hall Of Fame]